คุยกันก่อนนะครับ

คุยกันก่อนนะครับ
23 ต.ค. 2559

เพิ่มความน่าสนใจด้วย Gadget : Featured Post หรือโพสต์เด่น

0 ความคิดเห็น
 
Blogger ได้เพิ่ม Gadget ใหม่อีกตัวที่น่าสนใจ สามารถประยุกต์ใช้ได้ ในหลายๆสถานการณ์ อาทิ การโฆษณา แนะนำ สาระบทความใหม่ หรือใช้ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม หรือแจ้งข่าวสาร กำหนดการ หรือ เลือกโปรโมตเนือหาที่มีความสำคัญ เรามาทำความรู้จัก Gadget ใหม่นี้กัน Gadget นี้ ชื่อว่า Featured Post หรือชื่อภาษาไทยเรียกว่า โพสต์เด่น ดังภาพด้านล่าง


การติดตั้ง
1. ไปที่หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือแดชบอร์ด (Dashboard)

2.ที่เมนูรายการด้านซ้าย คลิกเลือกรายการรูปแบบ (Layout)  จะเกิดผังแม่แบบเว็บของบล็อก  ให้ท่านทำการเลือก Zone หรือตำแหน่งที่จะวาง Featured Post หรือ โพสต์เด่น

3.ดูที่แถบข้อความ(อักษรสีฟ้า)คำว่า Add a Gadget (เพิ่ม Gadget) คลิกที่ข้อความดังกล่าว จะเกิดหน้าต่างชื่อ เพิ่ม Gadget เลือกตรงส่วนพื้นฐาน4.เลือกรายการที่ชื่อว่า Featured Post หรือ โพสต์เด่น


5. ทำการใส่รายละเอียดต่างๆ ดังนี้
ชื่อแกดเจ๊ต                 เป็นส่วนตั้งชื่อ ซึ่งชื่อนี้ จะปรากฏในหน้าบล็อก
ตัวอย่างข้อมูลโพสต์     สำหรับเลือกในการแสดงผล  มี 3 รายการ คือ
                                  แสดงชื่อโพสต์
                                  แสดงตัวอย่างข้อความ
                                  แสดงรูปภาพ
โพสต์แนะนำ               จะแสดงชื่อเรื่องที่ท่านเลือก
เลือกโพสต์เด่น            เป็นส่วนให้ท่านได้เลือกสาระเนื้อหา เรื่องราว จากกลุ่มเนื้อหาที่ท่านสร้าง
                                  โดยจะเลือกบางกลุ่ม หรือจากกลุ่มทั้งหมดซึ่งจะแสดงเป็นรายการเรื่องด้านล่างถัดลงไป

แสดงตัวอย่าง              เป็นส่วนแสดงผลเพื่อให้ท่านได้เห็นก่อนไปปรากฏในหน้าเว็บ

6. หากกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด ตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม บันทึก ด้วย
7. ทำการคลิกปุ่ม บันทึกการจัดเรียงอีกครั้งด้วย

แบบประเมินความพึงพอใจ

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand