คุยกันก่อนนะครับ

คุยกันก่อนนะครับ
19 ก.พ. 2559

การเพิ่ม Widget หรือองค์ประกอบอื่นๆของ Blogger

0 ความคิดเห็น
 
Blogger ไม่ได้เป็นเพียงเว็บที่ใช้ในการเขียนสาระ เนื้อหา บทความต่างๆ แต่ Blogger ยังสามารถติดตั้งองค์ประกอบส่วนพิเศษที่เรียกว่า Gadget เพิ่มเติมต่างๆได้โดยง่าย อาทิ การสร้างกลุ่มรายการเนื้อหา, การเก็บสถิติการเข้าถึง, การสร้างส่วนค้นหาบทความ, การแสดงรายการบทความยอดนิยม หรือการติดตั้งส่วนติดต่อสื่อสาร เป็นต้น  โดย Blogger มี Gadget ให้ท่านได้เลือกใช้อยู่ 2 กลุ่ม

1.กลุ่มพื้นฐาน มีรายการ Gadget ต่างๆให้ท่านได้เลือกติดตั้งมากถึง 27 รายการ (มีเพิ่มจากปี 2013 จากเดิม 24 รายการ) มีรายการต่างๆ ดังภาพด้านล่างนี้

 

2.กลุ่มเพิ่มเติมที่พัฒนาโดยนักพัฒนาร่วม ปี 2560 มี 779 รายการ
นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ท่านสามารถ Add Gadget ที่มีการพัฒนาจากเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่มีในระเบียนของ Blogger ได้ด้วย


คราวนี้มาดูวิธีการเพิ่มองค์ประกอบของ Blogger กัน ดังนี้
1. ไปที่หน้าควบคุมระบบบล็อกหรือที่เรียกว่าแดชบอร์ด (Dashboard) แล้วดูตรงส่วนควบคุมบล็อก (ซึ่งจะอยู่ด้านซ้ายมือ) คลิกเลือกรายการ ชื่อ รูปแบบ หรือ Layout

2. จะเกิดผังแม่แบบเว็บของบล็อก  เลือก Zone หรือตำแหน่ง หรือ หมวดหมู่ หรือ Categories  ซึ่งจะมีในทุกๆส่วนของบล็อก ไม่ว่าจะเป็นส่วนบน ส่วนด้านขวา ส่วนกลางหรือด้านล่าง(บางแม่แบบสามารถวางทางส่วนซ้ายได้ด้วย

3.ดูที่แถบข้อความ(อักษรสีฟ้า) Add a Gadget (เพิ่ม Gadget)
4. เลือก ค้นหา  Gadget ตามที่ต้องการ คลิกที่เครื่องหมาย + เพื่อทำการเพิ่มองค์ประกอบที่เลือก

5. ทำการปรับแต่ง  Gadget ตามเงื่อนไข ของ Gadget นั้นๆ


แบบประเมินความพึงพอใจ

++ ความคิดเห็นจากเพื่อน Facebook

สาระ เนื้อหา เรื่องราว ที่ปรากฎอยู่ในบล็อกแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงาน แนวคิด จากการศึกษาเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการนำมาจากแหล่งข้อมูลอื่น(ซึ่งจะแจ้ง links ต้นทาง) นำมาเผยแพร่ให้กับท่านที่สนใจ ผ่านช่องทางและเวทีบล็อกแห่งนี้ หากท่านต้องการที่จะแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำบล็อกความรู้นี้ ติดต่อพูดคุย(ฝากข้อความ) ได้นะครับ
ขอบคุณที่กรุณาเข้าเยี่ยมชม
mediathailand